Er wacht tot €9.000 op jou!

Retentiemanagement: inzichten om jouw medewerkers te motiveren en te stimuleren om als ambassadeur aan de slag te gaan

Ooit al even stilgestaan bij wat retentiemanagement jou brengt? 

  • Je investeert met jouw team tijd en geld om nieuwe medewerkers te zoeken, aan te werven en op te leiden.
  • Pas na ongeveer 7 maanden bereik je het break-even punt en begint deze moeite letterlijk te renderen. 
  • Stel dat deze medewerker beslist om jouw schip te verlaten, dan kost het jou 33% van zijn jaarloon om hem te vervangen

Redenen genoeg om jouw medewerker aan boord te houden zodat hij zijn volle potentieel vanaf dat moment kan gaan zichtbaar maken. Betrokkenheid en werkgeluk zijn hierin sleutelwoorden, ambassadeurs worden zo authentieke, bewuste co-creators.

Wil je een retentiebeleid uitwerken op maat van jouw organisatie? Dan is Simply Grow jouw partner. We bieden hiervoor het opleidingstraject Masterclass HR 3.0 aan om jou meester te maken over het nieuwe HR met topics als onboarding, interne communicatie, DISC..,

Na dit opleidingstraject ben jij meester over het nieuwe HR. Met de nodige inzichten voor een organisatie waarin samenwerken ook samen groeien is. Want Hartelijkheid Resoneert… 

1. Wat is retentiemanagement?

Retentiemanagement is het (ver)binden en triggeren van medewerkers binnen een organisatie waardoor enerzijds het vrijwillige verloop wordt teruggedrongen en anderzijds het engagement van de medewerker verhoogt. Deze beide factoren kan je als werkgever meer beïnvloeden dan je denkt. 

Vrijwillig verloop 

Bij vrijwillig verloop verkiest jouw medewerker zelf om jouw organisatie te verlaten. Hij kan deze keuze maken omdat hij zich oa te weinig betrokken voelt, geen voeling heeft met jouw missie of deze te weinig meekrijgt of omdat hij een promotie mislopen is. 

Engagement van de medewerker 

Hoe meer werkgeluk en betrokkenheid jouw medewerker ervaart, hoe hoger zijn engagement zal liggen. Door gericht te communiceren, in een open sfeer, kan je dit engagement gaan creëren. 

2. Wat is het belang van retentie? 

Hoog verloop = weggegooide investering 

Verloop brengt kosten met zich mee, zoals werving en selectie, maar ook opleidingstijd. Het HR team moet opnieuw aan de slag om medewerkers te zoeken en eens gevonden, moet het operationele team opnieuw tijd vrijmaken voor opleiding. Laat staan dat ze alweer taken moeten overnemen tot een vervanger gevonden is, soms taken waar ze zelf te weinig kennis van hebben omdat de vertrokken medewerker nu net daarin specialist was. Onderschat de impact van verloop voor jouw blijvende medewerkers dus ook niet. 

Werkgeluk = 15% productiever 

Geëngageerde en gelukkige medewerkers zijn tot 15% productiever. Het loont dus om hierop in te zetten, om hen aan boord te houden mits retentie, maar ook te laten groeien in hun rol. Want ze stralen dit werkgeluk uit naar hun team en naar jouw klanten. Door hen mee te nemen in jouw verhaal, zullen ze ook meewerken aan jouw organisatiegroei. Creëer een omgeving waarbinnen ze zelf kunnen groeien: waardevolle relaties met collega’s  en mooie resultaten zorgen voor vleugels.

3. Concrete tips voor jouw retentiebeleid

3.1 Opleiding, training en ontwikkeling

Maak tijd voor opleiding, training en ontwikkeling: medewerkers willen de kans krijgen om nieuwe vaardigheden te leren en vooruitgang te boeken binnen de organisatie. Krijgen ze geen mogelijkheden voor ontwikkeling of promotie? Dan zullen ze die ergens anders zoeken. Daag hen uit met nieuwe verantwoordelijkheden. 

Weet dat de arbeidsdeal ons stimuleert om 5 individuele opleidingsdagen per medewerker te voorzien. Contacteer ons gerust voor meer informatie hierover.

3.2 Bekijk het ruimer dan HR

Retentiebeleid is niet enkel voor HR. Een jaarlijks evaluatiegesprek volstaat niet om werknemers aan boord te houden. Praat regelmatig met uw medewerkers, communiceer open en vraag zelf ook om feedback. Om uw medewerkers gemotiveerd te houden, is het belangrijk dat ze worden gehoord en medezeggenschap krijgen 

3.3 Informatie en feedback

Informatie en feedback. Indien er belangrijke informatie of besluiten en beslissingen zijn, deel deze dan met uw medewerkers. Personeel dat niet op de hoogte is van het hoe en waarom van bepaalde beslissingen, voelen zich niet betrokken bij de organisatie. Hou niet alles binnenskamers. Ga voor een open cultuur waar alles bespreekbaar is. 

3.4 Complementaire teams

Creëer complementaire teams. Oud of jong… iedereen heeft zijn/haar bepaalde kwaliteiten. Laat iedereen inspraak hebben. Jongeren brengen misschien nieuwe & frisse ideeën naar voor en de oudere generatie heeft heel wat ervaring en expertise om te delen. Bied oplossingen op maat van elke werknemer in verbinding met jouw bedrijfswaarden en overkoepelend voor het grotere geheel.

3.5 Positieve werksfeer

Ga voor een positieve werksfeer. Werknemers die zich goed voelen op het werk, presteren beter. Organiseer teamactiviteiten, een leuke kantoorinrichting, goede koffie, flexibele werktijden, enz. Dit is niet alleen belangrijk voor je huidige werknemers van uw bedrijf, maar zorgt voor een aantrekkingskracht voor potentiële toekomstige werknemers.

4.  Retentiemanagement op maat van jouw organisatie 

Een retentiebeleid voor jouw organisatie uitwerken of finetunen doe je best vertrekkende vanuit jouw bedrijfscultuur.  Missie, visie en bedrijfswaarden zijn namelijk jouw fundamenten.

Schrijf uit: 

  • waarvoor je wil staan als organisatie
  • welke jullie kernwaarden zijn
  • welke jullie toekomstvisie is
  • hoe je dit wil meegeven aan jouw organisatie en jouw nieuwe medewerkers in dagelijkse omgang.

Deze corporate identity vormt de basis voor alle verdere communicatie, dus ook voor jouw onboardingstraject. Simply Grow heeft jarenlange ervaring in het vormgeven van dergelijke trajecten. Wij bekijken jouw organisatie met een andere bril, brengen jouw nieuwe inzichten in alles wat er al is als mooie basis richting jouw droomorganisatie.

Artikel delen: